ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-844-5244

OUR PROFILE

ดำเนินกิจการด้านประมูลซื้อ-ขายเศษเหล็ก เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ มาโดยตลอด

OUR CORPORATE

เราเป็นองค์กรที่ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อบุคลากร บริษัทคู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง เสมือนเป็นผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

OUR SERVICE

รับซื้อเศษเหล็ก ขายเศษเหล็ก รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง เศษเหล็กบาง เศษเหล็กหนา เศษเหล็กขี้กลึง รับประมูลเศษเหล็ก รับซื้อเศษกระดาษ รับซื้อเศษพลาสติก รับจ้างบดพลาสติก

บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด

บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด

ดำเนินกิจการด้านประมูล ซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ มาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญงานที่ทำ มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สาสน์จากผู้บริหาร

เราทำเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในความเห็นส่วนตัว การทำธุรกิจที่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว เป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน เราจึงสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปพร้อม ๆ กัน ผลกำไรที่เราต้องการ คือ การทำงานร่วมกันระยะยาว ไม่ใช่ผลกำไรที่เป็นแค่ "เม็ดเงิน" แต่เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกคน

บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด

"มีคุณธรรม เลิศล้ำด้วยหลักการ

องค์กรก้าวหน้า ก้าวไปไกล บุคลากร ร่วมใจพัฒนา"

บทความ