ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-844-5244

เศษเหล็กขี้กลึงคืออะไร

มาทำความรู้จักกับเศษเหล็กขี้กลึงให้มากขึ้น 

 

เศษเหล็กขี้กลึง

เศษเหล็กขี้กลึง

 

เศษเหล็กขี้กลึง ได้มาจากกระบวนการตกแต่งชิ้นส่วนวัสดุโลหะ จากการกลึงโลหะ การเจาะ การกัด การไส การหล่อชิ้นส่วนวัสดุโลหะ มีรูปร่างเป็นเกล็ดโดยสามารถนำเหล็กขี้กลึงไปต่อยอดเพื่อทำการแปรรูปเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

ทราบหรือไม่ว่าเหล็กเป็นวัสดุสำคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยเหล็กเป็นวัสดุในการผลิตเรือ ยานยนต์ เครื่องจักรกล การก่อสร้างบ้านเรือน การก่อสร้างถนน และอีกหลากหลายธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเหล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เศษเหล็กขี้กลึงก็เป็นหนึ่งหน่วยกำลังที่สำคัญ เมื่อนำเศษเหล็กขี้กลึงมาแปรรูป ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานแล้ว ทำให้เราได้วัตถุดิบใหม่ออกสู่ตลาดและผ่านเข้ากระบวนการผลิตเหล็กอีกครั้งหนึ่งได้ การนำเหล็กมาแปรรูปจึงสำคัญและเป็นที่นิยมของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนต่างนั่นเอง 


บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด รับซื้อ-ประมูลเศษเหล็กหลายรูปแบบ ทั้งเศษเหล็กหนา เศษเหล็กบาง เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต เศษเหล็กขี้กลึง เศษสแตนเลส และอื่นๆอีกมาก เพื่อให้เศษเหล็กจากการประกอบธุรกิจของท่านไม่เป็นต้นทุนจม สามารถนำเศษเหล็กมาประมูลกับเราได้ที่ บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด

 

 

สนใจติดต่อ 
บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
http://foursonsthailand.com 
foursons.brand.co.th