ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-844-5244

เศษเหล็กประเภทต่างๆมีอะไรบ้าง

เศษเหล็กแบบใดบ้างที่สามารถนำไปขายได้


เศษเหล็กจากกระบวนการผลิตมีหลายรูปแบบ ทั้งเหล็กจากการผลิตโลหะ เหล็กจากชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็กจากการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เศษเหล็กเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปที่ถูกวิธี เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่กลับสู่ตลาดอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง และเหล็กยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ เนื่องด้วยเป็นวัสดุที่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่ขาดไม่ได้ อาทิเช่น เรือ รถยนต์ เครื่องบิน เหล็กรูปพรรณ และอื่นๆอีกมากมาย 

 

โดยสามารถแบ่งประเภทของเศษเหล็กได้ดังนี้ 

เศษเหล็กหนา
เศษเหล็กหนา

เศษเหล็กหนา เช่น เหล็กที่ได้จากชิ้นส่วนของเรือ เหล็กจากชิ้นส่วนรถยนต์ หรือเหล็กจากท่อที่มีความหนา เศษเหล็กที่เป็นของใช้ในครัวเรือน 


เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต
เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต

เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต หรือเศษเหล็กเหลือใช้ที่ถูกตัดออกจากกระบวนการผลิต อันได้แก่ เหล็กก่อสร้าง เหล็กเส้น เหล็กรวดแบบต่างๆ หรือเหล็กในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิต

เศษเหล็กลูกอัด
เศษเหล็กลูกอัด

เศษเหล็กลูกอัด ส่วนใหญ่เป็นเศษเหล็กที่อยู่ในกระบวนการผลิต เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล และป้อนเข้าสู่เตาหลอมต่อไป 


เศษเหล็กขี้กลึง
เศษเหล็กขี้กลึง

เศษเหล็กขี้กลึง เศษเหล็กประเภทนี้ได้จากกระบวนการตกแต่งชิ้นส่วนวัสดุโลหะ จากการกลึงโลหะ การเจาะ  โดยสามารถนำมาแปรรูปได้เช่นกัน 


เศษสแตนเลส
เศษเหล็กสแตนเลส

เศษสแตนเลส เนื่องด้วยสแตนเลสเป็นเหล็กประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปได้อีกครั้ง โดยเศษสแตนเลสมักได้จาก งานตกแต่งภายใน งานตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์สแตนเลสอื่นๆอีกมากมาย 

 

เศษเหล็กที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งเศษเหล็กแบบหนา เศษเหล็กจากกระบวนการผลิต เศษเหล็กลูกอัด เศษเหล็กขี้กลึง เศษสแตนเลส ท่านสามารถนำมาขายกับเราได้ที่ บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด เราเป็นผู้รับซื้อ และประมูลเศษเหล็กโดยให้ราคาที่สูงที่ท่านต้องพึงพอใจ 


 

สนใจติดต่อ 
บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
http://foursonsthailand.com 
foursons.brand.co.th