สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2022   114  
2 Sep 2022   154  
3 Sep 2022   138  
4 Sep 2022   116  
5 Sep 2022   93  
6 Sep 2022   93  
7 Sep 2022   71  
8 Sep 2022   135  
9 Sep 2022   120  
10 Sep 2022   246  
11 Sep 2022   188  
12 Sep 2022   133  
13 Sep 2022   221  
14 Sep 2022   190  
15 Sep 2022   111  
16 Sep 2022   149  
17 Sep 2022   97  
18 Sep 2022   97  
19 Sep 2022   173  
20 Sep 2022   147  
21 Sep 2022   334  
22 Sep 2022   153  
23 Sep 2022   113  
24 Sep 2022   128  
25 Sep 2022   131  
26 Sep 2022   171  
27 Sep 2022   211  
28 Sep 2022   128  
29 Sep 2022   138  
30 Sep 2022   123