สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2022   215  
2 Aug 2022   122  
3 Aug 2022   160  
4 Aug 2022   258  
5 Aug 2022   185  
6 Aug 2022   121  
7 Aug 2022   142  
8 Aug 2022   136  
9 Aug 2022   207  
10 Aug 2022   132  
11 Aug 2022   244  
12 Aug 2022   159  
13 Aug 2022   161  
14 Aug 2022   160  
15 Aug 2022   216  
16 Aug 2022   150  
17 Aug 2022   139  
18 Aug 2022   180  
19 Aug 2022   0  
20 Aug 2022   0  
21 Aug 2022   0  
22 Aug 2022   0  
23 Aug 2022   0  
24 Aug 2022   0  
25 Aug 2022   0  
26 Aug 2022   0  
27 Aug 2022   0  
28 Aug 2022   0  
29 Aug 2022   0  
30 Aug 2022   0  
31 Aug 2022   0