สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2022   215  
2 Aug 2022   122  
3 Aug 2022   160  
4 Aug 2022   258  
5 Aug 2022   185  
6 Aug 2022   121  
7 Aug 2022   142  
8 Aug 2022   136  
9 Aug 2022   207  
10 Aug 2022   132  
11 Aug 2022   244  
12 Aug 2022   159  
13 Aug 2022   161  
14 Aug 2022   160  
15 Aug 2022   216  
16 Aug 2022   150  
17 Aug 2022   139  
18 Aug 2022   200  
19 Aug 2022   113  
20 Aug 2022   100  
21 Aug 2022   113  
22 Aug 2022   99  
23 Aug 2022   117  
24 Aug 2022   96  
25 Aug 2022   126  
26 Aug 2022   104  
27 Aug 2022   109  
28 Aug 2022   118  
29 Aug 2022   449  
30 Aug 2022   132  
31 Aug 2022   111