สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2022   157  
2 May 2022   97  
3 May 2022   224  
4 May 2022   140  
5 May 2022   108  
6 May 2022   146  
7 May 2022   125  
8 May 2022   182  
9 May 2022   167  
10 May 2022   122  
11 May 2022   122  
12 May 2022   184  
13 May 2022   145  
14 May 2022   142  
15 May 2022   191  
16 May 2022   131  
17 May 2022   166  
18 May 2022   248  
19 May 2022   320  
20 May 2022   106  
21 May 2022   108  
22 May 2022   104  
23 May 2022   131  
24 May 2022   111  
25 May 2022   177  
26 May 2022   157  
27 May 2022   141  
28 May 2022   158  
29 May 2022   161  
30 May 2022   150  
31 May 2022   134