สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2022   122  
2 Feb 2022   114  
3 Feb 2022   141  
4 Feb 2022   112  
5 Feb 2022   118  
6 Feb 2022   116  
7 Feb 2022   182  
8 Feb 2022   168  
9 Feb 2022   156  
10 Feb 2022   195  
11 Feb 2022   169  
12 Feb 2022   190  
13 Feb 2022   102  
14 Feb 2022   184  
15 Feb 2022   178  
16 Feb 2022   133  
17 Feb 2022   215  
18 Feb 2022   98  
19 Feb 2022   180  
20 Feb 2022   110  
21 Feb 2022   100  
22 Feb 2022   157  
23 Feb 2022   118  
24 Feb 2022   125  
25 Feb 2022   135  
26 Feb 2022   167  
27 Feb 2022   152  
28 Feb 2022   152