สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2022   141  
2 Jun 2022   107  
3 Jun 2022   163  
4 Jun 2022   124  
5 Jun 2022   131  
6 Jun 2022   155  
7 Jun 2022   224  
8 Jun 2022   203  
9 Jun 2022   188  
10 Jun 2022   169  
11 Jun 2022   150  
12 Jun 2022   191  
13 Jun 2022   199  
14 Jun 2022   319  
15 Jun 2022   149  
16 Jun 2022   111  
17 Jun 2022   153  
18 Jun 2022   114  
19 Jun 2022   184  
20 Jun 2022   151  
21 Jun 2022   136  
22 Jun 2022   201  
23 Jun 2022   142  
24 Jun 2022   212  
25 Jun 2022   209  
26 Jun 2022   183  
27 Jun 2022   110  
28 Jun 2022   106  
29 Jun 2022   116  
30 Jun 2022   138