สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2022   106  
2 Jul 2022   212  
3 Jul 2022   137  
4 Jul 2022   141  
5 Jul 2022   162  
6 Jul 2022   199  
7 Jul 2022   174  
8 Jul 2022   214  
9 Jul 2022   149  
10 Jul 2022   54  
11 Jul 2022   148  
12 Jul 2022   135  
13 Jul 2022   106  
14 Jul 2022   165  
15 Jul 2022   151  
16 Jul 2022   111  
17 Jul 2022   131  
18 Jul 2022   137  
19 Jul 2022   237  
20 Jul 2022   196  
21 Jul 2022   139  
22 Jul 2022   126  
23 Jul 2022   108  
24 Jul 2022   101  
25 Jul 2022   210  
26 Jul 2022   168  
27 Jul 2022   150  
28 Jul 2022   189  
29 Jul 2022   162  
30 Jul 2022   107  
31 Jul 2022   112