สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2022   186  
2 Apr 2022   118  
3 Apr 2022   137  
4 Apr 2022   162  
5 Apr 2022   153  
6 Apr 2022   153  
7 Apr 2022   442  
8 Apr 2022   117  
9 Apr 2022   113  
10 Apr 2022   129  
11 Apr 2022   107  
12 Apr 2022   186  
13 Apr 2022   107  
14 Apr 2022   184  
15 Apr 2022   110  
16 Apr 2022   104  
17 Apr 2022   138  
18 Apr 2022   145  
19 Apr 2022   284  
20 Apr 2022   168  
21 Apr 2022   202  
22 Apr 2022   185  
23 Apr 2022   99  
24 Apr 2022   121  
25 Apr 2022   146  
26 Apr 2022   132  
27 Apr 2022   133  
28 Apr 2022   206  
29 Apr 2022   196  
30 Apr 2022   107