สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Dec 2022   110  
2 Dec 2022   187  
3 Dec 2022   107  
4 Dec 2022   132  
5 Dec 2022   181  
6 Dec 2022   55  
7 Dec 2022   123  
8 Dec 2022   155  
9 Dec 2022   183  
10 Dec 2022   185  
11 Dec 2022   186  
12 Dec 2022   73  
13 Dec 2022   112  
14 Dec 2022   153  
15 Dec 2022   74  
16 Dec 2022   0  
17 Dec 2022   53  
18 Dec 2022   83  
19 Dec 2022   128  
20 Dec 2022   121  
21 Dec 2022   100  
22 Dec 2022   197  
23 Dec 2022   102  
24 Dec 2022   90  
25 Dec 2022   293  
26 Dec 2022   140  
27 Dec 2022   104  
28 Dec 2022   129  
29 Dec 2022   151  
30 Dec 2022   87  
31 Dec 2022   105