สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2021   146  
2 Aug 2021   119  
3 Aug 2021   112  
4 Aug 2021   123  
5 Aug 2021   177  
6 Aug 2021   143  
7 Aug 2021   142  
8 Aug 2021   160  
9 Aug 2021   198  
10 Aug 2021   114  
11 Aug 2021   161  
12 Aug 2021   120  
13 Aug 2021   165  
14 Aug 2021   105  
15 Aug 2021   98  
16 Aug 2021   130  
17 Aug 2021   593  
18 Aug 2021   172  
19 Aug 2021   120  
20 Aug 2021   148  
21 Aug 2021   138  
22 Aug 2021   128  
23 Aug 2021   108  
24 Aug 2021   174  
25 Aug 2021   128  
26 Aug 2021   176  
27 Aug 2021   164  
28 Aug 2021   157  
29 Aug 2021   107  
30 Aug 2021   140  
31 Aug 2021   144