สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   106  
2 Jul 2021   109  
3 Jul 2021   99  
4 Jul 2021   88  
5 Jul 2021   96  
6 Jul 2021   111  
7 Jul 2021   158  
8 Jul 2021   159  
9 Jul 2021   98  
10 Jul 2021   127  
11 Jul 2021   225  
12 Jul 2021   129  
13 Jul 2021   620  
14 Jul 2021   177  
15 Jul 2021   110  
16 Jul 2021   108  
17 Jul 2021   100  
18 Jul 2021   84  
19 Jul 2021   89  
20 Jul 2021   129  
21 Jul 2021   160  
22 Jul 2021   219  
23 Jul 2021   140  
24 Jul 2021   73  
25 Jul 2021   89  
26 Jul 2021   147  
27 Jul 2021   111  
28 Jul 2021   80  
29 Jul 2021   159  
30 Jul 2021   123  
31 Jul 2021   172