สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2021   0  
2 Mar 2021   0  
3 Mar 2021   0  
4 Mar 2021   0  
5 Mar 2021   0  
6 Mar 2021   0  
7 Mar 2021   0  
8 Mar 2021   0  
9 Mar 2021   76  
10 Mar 2021   54  
11 Mar 2021   50  
12 Mar 2021   138  
13 Mar 2021   55  
14 Mar 2021   159  
15 Mar 2021   161  
16 Mar 2021   158  
17 Mar 2021   83  
18 Mar 2021   148  
19 Mar 2021   70  
20 Mar 2021   111  
21 Mar 2021   101  
22 Mar 2021   64  
23 Mar 2021   121  
24 Mar 2021   95  
25 Mar 2021   113  
26 Mar 2021   94  
27 Mar 2021   91  
28 Mar 2021   53  
29 Mar 2021   105  
30 Mar 2021   83  
31 Mar 2021   83