สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2021   109  
2 Oct 2021   163  
3 Oct 2021   74  
4 Oct 2021   76  
5 Oct 2021   130  
6 Oct 2021   147  
7 Oct 2021   185  
8 Oct 2021   313  
9 Oct 2021   149  
10 Oct 2021   122  
11 Oct 2021   141  
12 Oct 2021   144  
13 Oct 2021   163  
14 Oct 2021   107  
15 Oct 2021   163  
16 Oct 2021   143  
17 Oct 2021   161  
18 Oct 2021   285  
19 Oct 2021   143  
20 Oct 2021   195  
21 Oct 2021   133  
22 Oct 2021   184  
23 Oct 2021   110  
24 Oct 2021   105  
25 Oct 2021   128  
26 Oct 2021   143  
27 Oct 2021   119  
28 Oct 2021   112  
29 Oct 2021   208  
30 Oct 2021   108  
31 Oct 2021   147