สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2022   125  
2 Oct 2022   178  
3 Oct 2022   155  
4 Oct 2022   118  
5 Oct 2022   148  
6 Oct 2022   160  
7 Oct 2022   118  
8 Oct 2022   181  
9 Oct 2022   80  
10 Oct 2022   153  
11 Oct 2022   109  
12 Oct 2022   198  
13 Oct 2022   107  
14 Oct 2022   125  
15 Oct 2022   138  
16 Oct 2022   127  
17 Oct 2022   104  
18 Oct 2022   186  
19 Oct 2022   156  
20 Oct 2022   101  
21 Oct 2022   111  
22 Oct 2022   158  
23 Oct 2022   183  
24 Oct 2022   304  
25 Oct 2022   112  
26 Oct 2022   256  
27 Oct 2022   134  
28 Oct 2022   100  
29 Oct 2022   222  
30 Oct 2022   501  
31 Oct 2022   96