สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   82  
2 Apr 2021   96  
3 Apr 2021   74  
4 Apr 2021   109  
5 Apr 2021   251  
6 Apr 2021   152  
7 Apr 2021   148  
8 Apr 2021   138  
9 Apr 2021   113  
10 Apr 2021   133  
11 Apr 2021   140  
12 Apr 2021   189  
13 Apr 2021   73  
14 Apr 2021   67  
15 Apr 2021   105  
16 Apr 2021   154  
17 Apr 2021   92  
18 Apr 2021   210  
19 Apr 2021   58  
20 Apr 2021   71  
21 Apr 2021   84  
22 Apr 2021   261  
23 Apr 2021   117  
24 Apr 2021   149  
25 Apr 2021   57  
26 Apr 2021   82  
27 Apr 2021   82  
28 Apr 2021   83  
29 Apr 2021   132  
30 Apr 2021   180